Fuzja Aliora i Pekao

Fuzja nowoczesnego Alior Banku oraz tradycyjnego Pekao coraz bliżej?

Mimo tego, iż jeszcze kilka miesięcy temu, przy okazji tematu repolonizacji banku Pekao, prezes koncernu PZU zaprzeczał by dojść miało do połączenia obydwu instytucji, temat powrócił i to w aktywnej postaci. Alior i Pekao wystosowały list intencyjny, w którym poinformowały, że są gotowe do „wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji”. Zarządy obydwu podmiotów zgodnie twierdzą, iż na razie jest to etap pozwalający na oszacowanie możliwych korzyści finansowych i strategicznych.

Alior Bank jest młodym bankiem, rozpoczął swoją działalność operacyjną 17 listopada 2008r. Jednakże szturmem zdobywa rynek kredytów detalicznych. Dzięki swojej nowoczesności zajmuje miejsca na podium w najważniejszych rankingach dotyczących bankowości.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, czyli nasz popularny Bank Pekao, to instytucja wiekowa, założona 17 marca 1929r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. w kwestiach bankowości detalicznej jest daleko w tyle za swoimi nowoczesnymi konkurentami, w tym m.in. za Aliorem. Z kolei jego atutami jest bankowość korporacyjna oraz kompetencje banku inwestycyjnego.

Zarówno Alior bank jak i Pekao są kontrolowane przez jednego akcjonariusza – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Jednakże odmienne zdanie na temat korzyści mogących wypłynąć z połączenie tych dwóch instytucji mają odmienne zdanie. Jasno wskazuje na to spadek wartości akcji Aliora i Pekao notowanych na warszawskiej giełdzie.

Czy połączenie banków przyniesie klientom korzyści czy kolejne niejasne zmiany w regulaminach bankowości? Tego dowiemy się dopiero po wydaniu oficjalnej decyzji w kwestii fuzji Alior Banku i Pekao

Dodaj komentarz